E-DOME MOLDOVA


news_img

Remodelarea și modernizarea educației este un imperativ global. Necesitatea unei abordări sistemice a fost confirmată încă o dată în timpul pandemiei COVID-19. Ca și în cazul altor țări, Moldova trebuie să aplice o soluție cuprinzătoare și durabilă pentru a se adapta la cerințele actuale și pentru a asigura viitorul acesteia.

În prezent, în Moldova există 1,255 de școli active cu 27,426 de profesori și 333,144 de elevi. Dinamica Sistemului Educațional primar și secundar între anii 2000 și 2020:
• 318 au fost închise;
• Numărul de profesori s-a micșorat cu 14,954;
• Numărul de elevi s-a micșorat cu 298,119;
• Numărul de absolvenți ai gimnaziilor s-a micșorat cu 30,079.

De la apariția situației Pandemice Covid-19 în Moldova, Statul (la fel ca și majoritatea absolută a guvernelor din lume) a avut dificultăți în garantarea dreptului la educație pentru marea parte a elevilor. Sistemul de învățământ tradițional s-a prăbușit și nu există alternative fiabile pentru toate școlile din Moldova. Potrivit PNUD, „în Republica Moldova, ca și în multe alte țări, educația s-a numărat printre primele sectoare afectate de criza COVID-19 – într-un mod în care nimeni nu și-l putea imagina”. Criza pandemică a accentuat lipsa adaptabilității/flexibilității educației moldovenești și a subliniat deficiențele educației din țară.

În contextul digitalizării la scară internațională, CELE MAI MARI OBSTACOLE în calea realizării unui proces educațional digital în mod calitativ, eficient și uniform în Republica Moldova sunt:
• Distribuția slabă și accesul redus la internet rapid pentru elevii și profesorii din întreaga țară;
• Lipsa sau absența totală a echipamentelor pentru utilizatorii finali (tablete, laptop-uri etc.);
• Alfabetizarea digitală inadecvată, lipsa pregătirii pentru a oferi și a îmbunătăți competențele digitale necesare tuturor elevilor și profesorilor;
• Metodele și materialele didactice nu sunt adaptate utilizării în spațiul cibernetic modern.

Integrând cele mai bune practici existente la nivel național, european și internațional, „e-Dome” este o soluție sistemică UNICĂ, COMPREHENSIVĂ, FLEXBILĂ, NEUTRĂ FAȚĂ DE VÎRSTĂ și GEN ȘI UNIVERSALĂ ce oferă cea mai eficientă abordare al algoritmului de furnizare a cunoștințelor.

„e-Dome” este o abordare care combină tehnologiile, echipamentele, informațiile și cursurile existente, precum și cele ce vor fi create pe parcurs, și care construiește un sistem complet de transfer de cunoștințe în întreaga țară. SISTEMUL NU CONCUREAZĂ CU NICI O PRACTICĂ GUVERNAMENTALĂ ACTUALĂ ȘI NICI CU O INIȚIATIVĂ PRIVATĂ. ACESTA INTENȚIONEAZĂ SĂ CREEZE INFRASTRUCTURA NECESARĂ PENTRU APLICAREA LOR CU SUCCES.

OBIECTIVUL GENERAL este de a asigura accesul egal la resurse celor implicați în procesul educațional. Sistemul National de Transfer de Cunoștințe „e-Dome” este o soluție unică pentru a face Sistemul Educațional complet, universal și într-adevăr viabil.

SCOPUL „E-DOME” este de a oferi fiecărui copil, care locuiește în orice colț al țării, chiar și în cele mai mici și mai îndepărtate localități, posibilitatea de a beneficia de educație și formare de înaltă calitate, de a obține și de a păstra accesul egal la cele mai bune servicii educaționale din țară și din străinătate, de a crea un viitor mai bun în Republica Moldova și de a contribui la dezvoltarea țării.

SISTEMUL NAȚIONAL DE TRANSFER DE CUNOȘTINȚE „E-DOME” CONSTĂ ÎN URMĂTOARELE BLOCURI:
• FABRICA DE CUNOȘTINȚE „E-DOME”;
• REȚEAUA DE TRANSFER DE CUNOȘTINȚE „E-DOME”;
• DISPOZITIVELE PENTRU TRANSFERUL DE CUNOȘTINȚE „E-DOME”.


FABRICA DE CUNOȘTINȚE „E-DOME” are trei componente cheie :

E-LEARNING este un set de programe interactive de educație și instruire pentru toate subiectele și cursurile. De exemplu, modelarea în 3D a proceselor chimice utilizate pentru predarea rapidă și eficientă a chimiei, în locul experimentelor clasice de laborator. În urma implementării „e-Dome”, dispare necesitatea dotării laboratoarelor din toate instituțiile de învățământ și toate experimentele chimice vor fi efectuate în sistem și vor fi vizualizate în toate școlile din țară. În același timp, elevii vor avea posibilitatea de a-și crea propriile experimente științifice. Vizualizarea poate avea loc atât online, cât și prin lecții/experimente înregistrate anterior și incluse în baza de date „e-Dome”. În mod similar, sistemele de studiu interactive vor fi adaptate la orice subiect/curs la care vor fi necesare.

E-LIBRARY este un set fundamental de cunoștințe în programa școlară - manuale electronice, enciclopedii, lecții video, etc. Toate manualele care sunt aprovizionate în prezent în conformitate cu Curriculumul Național, vor fi disponibile în e-Library, în format scanat pdf., cu posibilitatea de căutare a textului după cuvintele cheie, obiecte, etc. Conținutul manualelor va fi clasificat în funcție de subiectele temei de studiu din curriculum. Informațiile din segmentul e-Library vor fi preselectate, formatate și adaptate particularităților programei de învățământ, astfel încât fluxul de informații necorespunzătoare sau irelevante să fie omis.

E-LECTURES este o platformă pentru predarea lecțiilor în regim „live”, direct elevilor. Profesorii, aflați în sediul „e-Dome” sau în orice altă locație, prin intermediul platformei, vor preda, simultan, la până 300 de elevi din școli diferite, din toată țara (raport 1 la 300). Prin intermediul e-Lectures, elevii și studenții vor avea acces egal la predarea de înaltă calitate a lecțiilor.

ELEMENTELE-CHEIE ALE REȚELEI DE TRANSFER DE CUNOȘTINȚE „E-DOME” SUNT:
• REȚEAUA NAȚIONALĂ DE FIBRĂ OPTICĂ „E-DOME” CARE VA CONECTA TOATE ȘCOLILE DIN TOATE CENTRELE RAIONALE ȘI DIN FIECARE SAT DIN REPUBLICA MOLDOVA;
• HOTSPOT-URILE „E-DOME”: WI-FI, 4G ȘI 5G.

REȚEAUA NAȚIONALĂ EDUCAȚIONALĂ DE FIBRĂ OPTICĂ „E-DOME” este o rețea internet de mare viteză pe bandă largă, care este singura tehnologie potrivită pentru transferul nelimitat de date de orice fel, inclusiv video HD. Lungimea estimată a Rețelei Naționale de Fibră Optică „e-Dome” este de 4.000 km, dintre care 1531 km de rețea de fibră optică subterană este deja instalată. HOTSPOT-URILE 4G ȘI 5G „E-DOME” reprezintă o rețea de antene instalate în localitățile Republicii Moldova, astfel încât elevii și studenții să poată studia din orice punct situat în școală sau în afara acesteia, folosind laptopuri și tablete, care vor fi compatibile atât cu Wi-Fi, cât și cu 5G.

SPOTURILE WI-FI sunt zone cu acoperire wireless, ce vor fi situate în curțile școlilor și zonelor rezidențiale, în centre locale, piețe, parcuri, magazine, instituții de alimentație publică și alte locații populare în rândul elevilor și studenților, unde aceștia vor putea accesa „e-Dome", chiar și după școală, pe tot parcursul zilei și vor continua procesul de învățare cu ajutorul laptopurilor și sub acoperirea rețelei „ e-Dome”.

Materialul curriculumul-ui educațional, stocat în Sistemul „e-Dome” și transmis prin intermediul Rețelei de Transfer de Cunoștințe, va fi recepționat de fiecare elev și de fiecare profesor prin intermediul ECHIPAMENTELOR SISTEMULUI PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE „E-DOME":
laptop-uri – echipamente portabile, cu capacitate de conexiune Wi-Fi/4G /5G.

Echipamentul pentru toți elevii va fi configurat astfel încât să poată fi utilizat doar în cadrul Rețelei pentru Transfer de Cunoștințe și va avea acces limitat la resursele internet. Aceasta va asigura eficiența utilizării echipamentului și a Sistemului și va reduce riscul de furt.

Gestionarea Sistemului va fi realizată de o entitate de administrare specializată - Operatorul Național „e-Dome”, responsabil pentru funcționarea corespunzătoare a tuturor elementelor „e-Dome”, inclusiv construirea și menținerea întregii Rețele de Transfer de Cunoștințe, crearea și gestionarea Fabricii de Cunoștințe, asigurarea rotației echipamentelor și serviciul tehnic. Operatorul va oferi instruire și asistență tuturor utilizatorilor. Instruirea în sine va include activități online și offline.